Katalog

Mrówki grzybobójcze (1)


Bezpieczeństwo : niebezpieczne dla ludzi
Toksyczność : toksyczna
Postać preparatywna : aerozol