Katalog

Herbicydy (5)


Producent : Сингента
Spektrum chronionych roślin : szerokie
Degradacja w glebie : całkowicie rozłożony
Toksyczność : niska toksyczność
Zniszczenie chwastów : jednoroczne dwuliścienne, zboża
Ważność : 35 - 45 dni
Cel : ochrona upraw roślin warzywnych
Wchłanianie herbicydu : w fazie kiełkowania chwastów
Mechanizm działania : blokowanie fotosyntezy w roślinach
Spektrum chronionych roślin : szerokie
Zastosowanie : przeciwko chwastom wegetatywnym
Degradacja w glebie : rozkłada się na wodę, dwutlenek węgla
Bezpieczeństwo : bezpieczny dla środowiska
Zniszczenie chwastów : jednoroczne i wieloletnie zboża, liście dwuliścienne
Mechanizm działania : przenika przez liście do systemu korzeniowego
Producent : Monsanto
Spektrum chronionych roślin : szerokie
Zastosowanie : w okresie aktywnego wzrostu chwastów
Degradacja w glebie : szybkie, naturalne substancje naturalne
Bezpieczeństwo : bardzo wysokie
Toksyczność : niska toksyczność
Niszczenie chwastów : jednoroczne i wieloletnie, zboża i dwuliścienne
Absorpcja herbicydów :
Mechanizm działania : poprzez liście lub młode pędy
Producent : Сингента
Spektrum chronionych roślin : szerokie
Rozkład w glebie : rozkłada się na wodę, dwutlenek węgla, fosforany
Bezpieczeństwo : bezpieczny dla środowiska
Toksyczność : nietoksyczny dla pszczół
Zniszczenie chwastów : trawa wieloletnia, dwuliścienna, uprawa korzeni
Ważność : całkowita śmierć w ciągu 2 do 3 tygodni
Przeznaczenie : do natryskiwania wegetatywnych chwastów
Mechanizm działania : poprzez liście do systemu korzeniowego
Producent : Сингента
Spektrum chronionych upraw : marchew, cebula, pomidory, ogórki, kapusta, ziemniaki
Zastosowanie : do aktywnego wegetacji chwastów
Toksyczność : niska toksyczność
Zniszczenie chwastów : roczne i wieloletnie zboża
Ważność : 40-60 dni
Cel : ochrona upraw dwuliściennych
Mechanizm działania : poprzez liście i łodygi do systemu korzeniowego

Rodzaje chwastów

dwuliścienne
zboża
wieloletnia
roczny
jednoroczne dwuliścienne