Katalog

Tunele ogórkowe (3)


Grupa : Hybrydowy
Rodzaj zapylenia : odkurzony
Długość zielonego (cm) : 12 - 14 cm
Dojrzewanie : dojrzewanie w połowie
Waga (gr.) : 100-140 g
Przeznaczenie : świeże, domowe gotowanie, konserwowanie i marynowanie.
Grupa : Hybrydowy
Rodzaj zapylenia : partenokarpiczny
Długość zielonego (cm) : 8 - 11 cm.
Dojrzewanie : przedwczesne
Przeznaczenie : do świeżej konsumpcji, puszkowania i solenia
Grupa : Hybrydowy
Rodzaj zapylenia : odkurzony
Długość zielonego (cm) : 8 - 12 cm
Dojrzewanie : dojrzewanie w połowie
Waga (gr.) : 100 - 150 g.
Przeznaczenie : do konserw i marynowania

Cel

świeże
solenie
konserwowanie
marynowanie
przetwarzanie
Grupa

hybrydowy
odmiana
Rodzaj zapylenia

partenokarpiczny
odkurzone
Forma płodu

wrzecionowate
długowieczny
krótki
owalny
wydłużony-owalny
cylindryczny