Katalog

Malachit


Opis Malachit

CHARAKTERYSTYKA
Opis
Główna zaleta wczesny, wysoko plenny, odporny na choroby
Funkcje Wartość odmiany jest oryginalny, atrakcyjny wygląd, dobra jakość produktów.
Odporność na choroby na poważne choroby
Cechy towarowe wysoki
Smak jakości doskonały
Cel do ochrony i przetwarzania
Dojrzewanie wcześnie
Grupa różnorodność
Opis płodu
Kolor jasnozielony
Funkcje zawiera 6,5% suchej masy, całkowity cukier -2,9%, witaminę C -20 mg%
Waga 450 - 500 gr
Pulpa gęste, o wysokich walorach smakowych
Powierzchnia gładkie, z ząbkowanymi krawędziami
Formularz oblat, tarczowaty
Średnica 5 - 7 cm
Funkcje technologii rolniczej
Funkcje Najlepszymi poprzednikami patisson są ziemniaki, kapusta, cebula, zielone kultury.
Opieka nad roślinami Praca polega na regularnym poluzowaniu, posypaniu, podlewaniu i podkopmkax.
Zalecane lądowanie Siew odbywa się za pomocą nasion lub sadzonek 25-30 dni w wilgotnej, dobrze ogrzanej glebie o wysokiej zawartości składników organicznych, po zakończeniu wiosennego przymrozku.
Okres czyszczenia (miesiące) Czerwiec-sierpień
Głębokość siewu 3 - 6 cm
Schemat siewu 100 x 70 centymetrów
Siew kwiecień, maj
Okres od pędów do dojrzałości technicznej 50 - 55 dni
Roślina
Funkcje krzaczaste rośliny, bez oddziału
Bush kompaktowy
Produktywność
Pierwszy miesiąc owocowania 460-480 q / ha.
Funkcje wysoko wydajne. Commodity 99%.
Zalecane
Kalkulator dla kultury Patissons
Grupa

hybrydowy
odmiana
Zrównoważony rozwój

do suszy
do poważnych chorób
do zazieleniania