Katalog


Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 55 - 67 dni
Dojrzewanie : dojrzewanie w połowie
Grupa : odmiana
Waga : 400 - 500 g.
Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 45 - 50 dni
Dojrzewanie : Wczesne dojrzewanie
Grupa : odmiana
Waga : 350 gr
Uprawa : grunt otwarty / zamknięty
Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 55 dni
Dojrzewanie : wczesne dojrzewanie
Grupa : odmiana
Waga : 750-1500 g
Uprawa : otwarta ziemia
Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 50 dni
Dojrzewanie : Wczesne
Grupa : odmiana
Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 50 - 55 dni
Dojrzewanie : wczesne dojrzewanie
Grupa : odmiana
Waga : 450 - 500 gr
Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 50 dni
Dojrzewanie : średnioterminowe
Grupa : odmiana
Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 50 dni
Dojrzewanie : wczesne dojrzewanie
Grupa : odmiana
Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 45 - 60 dni
Dojrzewanie : wczesne dojrzewanie
Grupa : odmiana
Waga : 350 - 450 g
Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 50 dni
Dojrzewanie : wczesne dojrzewanie
Grupa : odmiana

Grupa

hybrydowy
odmiana
Zrównoważony rozwój

do suszy
do poważnych chorób
do zazieleniania