Katalog


Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 50 dni
Dojrzewanie : średnioterminowe
Grupa : odmiana
Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 50 dni
Dojrzewanie : wczesne dojrzewanie
Grupa : odmiana

Grupa

hybrydowy
odmiana
Zrównoważony rozwój

do suszy
do poważnych chorób
do zazieleniania