Katalog

Uniwersalne patisony (1)


Okres od pędów do dojrzałości technicznej : 45 - 50 dni
Dojrzewanie : Wczesne dojrzewanie
Grupa : odmiana
Waga : 350 gr

Grupa

hybrydowy
odmiana
Zrównoważony rozwój

do suszy
do poważnych chorób
do zazieleniania